Historisk återblick

Med 100-årig tradition av byggande är BAB företaget som utvecklats positivt och som alltid strävar efter att ligga i framkant

2021 fyller BAB 100 år och det är med stor tillförsikt som vi tittar i backspegeln samtidigt som vi blickar framåt. Under dessa 100 år har vi som företag utvecklats till att idag erbjuda kunden kompletta bygg-, byggservice- samt anläggningstjänster. Vi har gått från ett mindre byggserviceföretag till att idag vara ungefär 250 medarbetare, med hela Skåne och Halland som geografiskt verksamhetsområde.

Vi kommer fortsätta att göra allt som står i vår makt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för kund, medarbetare och samhälle. Vår övertygelse om att ha så mycket egen personal som möjligt, har resulterat i att vi nu är en av byggindustrins största arbetsgivare i södra Sverige. Det ställer naturligtvis höga krav på oss som arbetsgivare och innebär att vi hela tiden måste lyssna på kunder och medarbetare. I sin tur ger det oss möjlighet att ligga steget före.

När bröderna kom till Åstorp

När BAB Byggtjänst sålde sin entreprenadrörelse 2001, var det bröderna Christer och Kenneth Andersson från Ängelholm som köpte företaget. Båda två hade tidigare arbetat på BAB. När de tog över var Kenneth och Christer försiktigt positiva när de berättade om sina framtidsplaner och företagets utveckling. Deras motto var att skynda långsamt och sätta sig in i verksamheten innan de ville genomföra större förändringar. Karl-Erik Nilsson som var dåvarande VD var mycket nöjd med affären och sa redan då att företaget hamnat i goda händer.

Viktiga årtal för BAB och koncernen

Över tid har det varit BAB och BrA Invest övertygelse om att ta långsiktiga beslut och att vara i rörelse som företag. Vi har också lyssnat på kunder och medarbetare, vilket har gett oss möjligheten att alltid ligga steget före.

SAMTAL MED DE TIDIGARE ÄGARNA

”Vårt mål var att säkra den goda andan i företaget och att skapa trygghet för de anställda”

Det har varit en sann glädje genom åren att tillsammans med medarbetarna skapa varaktiga byggnader som skall vara till för våra beställare, vare sig det är bostäder, kontor eller samhällsbyggnader.