Samtal / Karl Erik Nilsson, Gösta Johansson, Thomas Steen, Jean Tengvall och Folke Kristoffersson – De tidigare ägarna

”Vårt mål var att säkra den goda andan i företaget och att skapa trygghet för de anställda”

Det har varit en sann glädje genom åren att tillsammans med medarbetarna skapa varaktiga byggnader som skall vara till för våra beställare, vare sig det är bostäder, kontor eller samhällsbyggnader.

På BAB hade vi som anställda och företagsledare en fantastisk stimulerande livsgärning tillsammans. Byggentreprenad-verksamheten  förändrades mycket under de 35 år som vi var verksamma i branschen, då stora delar av hantverksinsatserna blev till allt mer industriellt byggande. När bolaget drabbades av företagsledarens plötsliga bortgång och vi fem erbjöds köpa företaget, så var det med stor respekt och nervositet som vi tog oss an utmaningen. Företaget hade då ca 110 anställda. Men det goda rykte som fanns i beställarledet, mycket eget arbete och support från många människor kring oss bidrog till att vi kunde utvecklas.

”På 1960- och 1970-talet var det till och med kutym hos oss att man anställde folk från trakten där entreprenaden skulle genomföras”

Av de som senare blev företagets ledare var Folke Kristoffersson den som först började på BAB. Jean Tengvall kom till företaget efter studierna 1964. Han var företagets VD under 20 år och även skapare till företagets logotype.

Thomas Steen föddes in i företaget då pappa Stig var tidigare delägare. I en expanderande fas i slutet av 60-talet anställdes Karl Erik Nilsson som övertog VD-ansvaret 1994 efter Jean.

Till en början byggde BAB främst villor och bostäder i flera nordvästskånska kommuner. Senare blev det mest samhällsbyggnader i olika former såsom skolor och industribyggnader. Vi vill även framhålla våra medarbetare och den låga personalomsättning som vi haft hos BAB. På 1960- och 1970-talet var det till och med kutym hos oss att man anställde folk från trakten där entreprenaden skulle genomföras.

Hela tiden har korta beslutsvägar och samförståndslösningar präglat vårt åtagande. Vi gladdes naturligtvis med våra kunder när det vi levererade nyttjades optimalt och gärna om det initierade nya projekt. Genom åren har många beställare kommit tillbaka med nya projekt, vilket vi sett som ett mycket gott betyg.